АБОНАМЕНТ

Абонаментна поддръжка на компютърна техника

 

Тази услуга позволява лесна и безпроблемна експлоатация на компютърната техника, след сключване на договор, който определя обхвата на услугата - като време за реакция, време за отстраняване на повредата, даване на оборотни средства, гаранция, логистика и други

АБОНАМЕНТНАТА ПОДРЪЖКА ВКЛЮЧВА:

- хардуерна поддръжка на компютърните станции, видеомонитори;

- хардуерна поддръжка на печатащите устройства;

- хардуерна поддръжка на локалната мрежа и кабелната среда;

- поддръжане и доразвиване на изградената в сградата локална мрежа;

- квалификацирана консултантанска помощ на място и по телефона при решаване на възникналите проблеми при хардуерната експлоатация на техниката;

- профилактика на устройствата;

- безплатен транспорт на повредената техника до сервиза и обратно до клиента;

- "UPGRADE" /модернизиране/ на компютърните системи /по желание на клиента/, като труда е безплатен;

- изкупуване на подменените модули /по желание на клиента/;

- доставка и монтаж при клиента на нови компютри, периферия, модули и консумативи с отстъпка;

- доставка и инсталация на лицензен софтуер;

- явяване при клиента след обаждане от него в рамките на работния ден;

- време за отстраняване на повредата – 24 часа;

- замяна на повреденото устройство с оборотно при необходимост;

- предлагаме и абонаментна поддръжка и на друга техника и устройства.

 

При по голям брой компютри фирмата прави отстъпка в абонаментната цена. При други условия на абонаментната поддръжка /клиента носи техниката в сервизната база или частичен абонамент/ фирмата прави допълнителна отстъпка.