ИЗБОР НА ФАЙЛ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


1. pricelist_bd.csv - 4,22 KB
2. pricelist_bd.xls - 21,5 KB
3. pricelist_bd.xlsx - 11,73 KB
4. pricelist_bd.zip - 14,22 KB - съдържа и трите изброени по-горе файла.