ИЗБОР НА ФАЙЛ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


1. pricelist.csv - 77,2 KB
2. pricelist.xls - 186,5 KB
3. pricelist.xlsx - 64,31 KB
4. pricelist.zip - 134,06 KB - съдържа и трите изброени по-горе файла.